สินค้า

Keysight DAQM901A
24,500.00 ฿

Stock No: DAQM901A

Brand: Keysight

Keysight DAQ970A
82,000.00 ฿

Stock No: DAQ970A

Brand: Keysight

Keysight 34460A
44,200.00 ฿

Stock No: 34460A

Brand: Keysight

Keysight EDU34450A
32,200.00 ฿

Stock No: EDU34450A

Brand: Keysight

Keysight EDU36311A
38,500.00 ฿

Stock No: EDU36311A

Brand: Keysight

Keysight EDU33212A
37,900.00 ฿

Stock No: EDU33212A

Brand: Keysight

Keysight EDU33211A
28,100.00 ฿

Stock No: EDU33211A

Brand: Keysight

Keysight EDUX1052G
32,200.00 ฿

Stock No: EDUX1052G

Brand: Keysight

Keysight EDUX1052A
20,000.00 ฿

Stock No: EDUX1052A

Brand: Keysight

Keysight U1732C
16,900.00 ฿

Stock No: U1732C

Brand: Keysight

Keysight U1213A
17,400.00 ฿

Stock No: U1213A

Brand: Keysight

Keysight U1212A
16,400.00 ฿

Stock No: U1212A

Brand: Keysight