บริการของเรา

บริการซ่อมและสอบเทียบ

ให้บริการซ่อมและสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอมาตรฐาน ISO / IEC 17025

การรวมระบบ

ผู้รวมระบบวัดและทดสอบอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือวัดยี่ห้อ Keysight ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

เครื่องมือวัดมือสอง

ทุกเครื่องรวมการรับประกัน 3 เดือน และสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ถึง 1 ปี

 

เช่า/เช่าซื้อ เครื่องมือวัด

เมื่อคุณต้องการเครื่องมือวัดทั้งในระยะสั้นและยาว เราสามารถหาเครื่องตามรุ่นที่คณต้องการได้